Disclaimer

Bij Approach Fitness Borne helpen we je graag te starten met sporten. Sporten bij Approach Fitness Borne is geen garantie tot afvallen. De resultaten verschillen per persoon. Een vereiste is dat je o.a. beweegt tijdens en na de programma’s. Het personeel van Approach Fitness Borne staat voor je klaar om je hierbij te helpen.

Op de website vind je een aantal ervaringen van leden van Approach Fitness Borne. Afvallen ging bij hen via het trainen bij Approach Fitness Borne en de verschillende vormen van fitness die Approach Fitness Borne aanbiedt.

Approach Fitness Borne doet geen garanties tot een exact resultaat. Wel kunnen we melden dat als je de richtlijnen volgt, de kans op afvallen en resultaat het grootst is. Dit soort zaken bespreekt het personeel van Approach Fitness Borne dan ook met je voor je van start gaat.

Approach Fitness Borne en alle aan Approach Fitness Borne gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie alsmede technische storingen.

Approach Fitness Borne tracht alle informatie op deze site zoveel als mogelijk actueel, juist en volledig te houden. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Ook geeft Approach Fitness Borne geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website aangeboden worden en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid. Het auteursrecht op de inhoud, de beelden en vormgeving van deze site berust bij Approach Fitness Borne.

Voor vragen kan contact opgenomen worden via info@approachfitnessborne.nl